شب نهم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم ( شب تاسوعا )

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب ششم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب چهارم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب سوم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب دوم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب اول محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

مداحی کربلایی جواد مقدم “ایام مسلمیه” (۳۰مرداد۱۳۹۷)