شب دهم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی ( شب عاشورا )

شب نهم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب نهم محرم ۱۳۹۷ حاج محمود کریمی ( شب تاسوعا )

شب نهم محرم ۱۳۹۷ حاج حسین سیب سرخی ( شب تاسوعا )

شب نهم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم ( شب تاسوعا )

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ حاج محمود کریمی

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ حاج حسین سیب سرخی

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ کربلایی جواد مقدم

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ حاج حسین سیب سرخی