شب ششم محرم ۱۳۹۷ حاج سید مجید بنی فاطمه

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ حاج سید مجید بنی فاطمه

شب چهارم محرم ۱۳۹۷ حاج سید مجید بنی فاطمه

شب سوم محرم ۱۳۹۷ حاج سید مجید بنی فاطمه

شب دوم محرم ۱۳۹۷ حاج سید مجید بنی فاطمه

شب اول محرم ۱۳۹۷ حاج سید مجید بنی فاطمه

برترین های دهه ۸۰ حاج سید مجید بنی فاطمه

مداحی حاج مجید بنی فاطمه مراسم ولادت ها ۱۳۹۴

مداحی حاج مجید بنی فاطمه مراسم شهادت ها ۱۳۹۴

مداحی حاج مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۱۳۹۴