asd

asd

“وفات حضرت زینب سلام الله علیها”

گفتیم آسمانی و دیدیم برتری ...
دانلود پخش
آه ز غم دوران ، آه ناتوان گریان ...
دانلود پخش
خودم دیدم سرت رو میبریدن ...
دانلود پخش
روز و شب حسین ذکر لب حسین ...
دانلود پخش
تا به روضه ی تو رو میارم دنیا رو زیر پا میگذارم ...
دانلود پخش
هر چه بینم به فضای حرمت یا زینب ...
دانلود پخش
زنده قرآن از مرام راستین زینب است ...
دانلود پخش
باورت می شد ببینی خواهرت را ...
دانلود پخش
دیدم توی گودالی ...
دانلود پخش