asd

asd

“میلاد حضرت امیرالمومنین علیه السلام”

نزلونا ان الربوبیه ، گره در کار خلق افکنده ...
دانلود پخش
ساقی بده پیمانه ای ...
دانلود پخش
شب نیازه ، از آسمونا ستاره میباره ...
دانلود پخش
وصی بلافصل خاتم علی است ، قسیم بهشت و جهنم علی است ...
دانلود پخش
چه شود اگر قدحی کشم ، ز شراب ناب تو یا علی ...
دانلود پخش
ز سبوی می خرابم ، زشراب عشق مستم ...
دانلود پخش
ساقیا می در ساغر کن ، که رها از هستی گردم ...
دانلود پخش
در احد فرموده ذات خالق پروردگار ...
دانلود پخش

“میلاد امام حسن علیه السلام”

ذریه ی پاک مصطفی یا قاسم ، پور پسر شیر خدا یا قاسم ...
دانلود پخش
جمل از خاطره اش میلرزد ، عالمی از غضبش میلرزد ...
دانلود پخش
نیمه ی ماه رمضون وقته ، گرفتنه حاجت از آقامه ...
دانلود پخش