asd

asd

“ایام فاطمیه – فاطمیه دوم”

اختر عالم سرور کل زنان دنیا ...
دانلود پخش
یاس دلم پژمرد قلب مرا آزرد ...
دانلود پخش
با ما نگفته بودی از ناله های هر شب ...
دانلود پخش
وقتی علم داریم وفتی حرم و مشک وعلم داریم ...
دانلود پخش
مقلب القلوب قلب منو صفا بده ...
دانلود پخش
عالم ز ازل یکسره زار علی بود ...
دانلود پخش