asd

asd

“ایام فاطمیه – فاطمیه اول و دوم”

وقتی از کوچه نا امید شدند آتش و در به کارشان آمد ...
دانلود پخش
ردم از خویش نکردی و پناهم دادی ...
دانلود پخش
استجب لی دعواتی ...
دانلود پخش
مرو ای یاس پژمرده ...
دانلود پخش
از آن مگو که خود خدا از او گوید ...
دانلود پخش
از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم ...
دانلود پخش
آسمانی و به امر تو سحر می آید ...
دانلود پخش
مرو که کوچه برای پرت خطر دارد ...
دانلود پخش
یک جهان روضه و یک چشم پر از نم داری ...
دانلود پخش
حسرت کار هر روزم همچون شمعی میسوزم ...
دانلود پخش
قسم به چشم بارونی قسم به اشک پنهونی ...
دانلود پخش
مرو ای یاس پژمرده ...
دانلود پخش
المنه لله که با اذن خدا ...
دانلود پخش
ردم از خویش نکردی و پناهم دادی ...
دانلود پخش
غرق خون شده گل یاس پرپرم ...
دانلود پخش
ای خاک کویت بهشت من ...
دانلود پخش
استجب لی دعواتی ...
دانلود پخش
موجی رسید و حیرت دریا تکان نخورد ...
دانلود پخش
چه سایه سار پر از لطف و رحمتی داری ...
دانلود پخش
برا تو سینه میزنم ...
دانلود پخش
هوا هوای کربلا هوای بین الحرمین ...
دانلود پخش
عباسم و سقای کودکانم ...
دانلود پخش
ای خدای ادب و بنده ی عشق ...
دانلود پخش