“دعای ابوحمزه ثمالی”

“دعای کمیل – سال ۱۳۹۰”

“دعای مجیر – سال ۱۳۹۰”

“دعای ندبه – سال ۱۳۸۹”

“دعای عرفه – سال ۱۳۹۰”

“مناجات شعبانیه”