“مداحی کربلایی جواد مقدم جلسه (۲۴مرداد۱۳۹۷)”

 

“تصاویر جلسه (۲۴مرداد۱۳۹۷)”

“دانلود ویدئو مداحی کربلایی جواد مقدم جلسه (۲۴مرداد۱۳۹۷)”

 

“ویدئو مداحی کربلایی جواد مقدم جلسه (۲۴مرداد۱۳۹۷)”