“وفات پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و شهادت حضرت رضا علیه السلام”